What is a Combat Dial? Marvel.com

Inne gry Wizkids:
AVP
HorrorClix
MageKnight
Halo ActionClix
Crimson Skies
MechWarrior
Hero Clix
Anatomia Figurek HEROCLIX

Każda podstawka bohatera zawiera niezwykle istotne dla gry informacje. Niektórzy bohaterowie na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, jednak różnią się poziomem doświadczenia, przynależnością lub wartościami wydrukowanymi na panelach współczynników.

Podstawka - Stara Edycja
Opis podstawki:
* Wartość Punktowa - Liczba punktów jaką „wart” jest dany bohater podczas kompletowania drużyny i podczas zliczania Punktów Zwycięstwa.
* Numer Kolekcjonerski - Numery kolekcjonerskie umożliwiają identyfikację figurek i ułatwiają orientowanie się w posiadanych zbiorach.
* Symbol Zastawu/Edycji – Wydano kilkanaście rozszerzeń do systemu HeroClix.
* Symbol Przynależności - Symbol ugrupowania, do którego należy dany bohater.
* Imię Bohatera
* Pierścień Doświadczenia - Kolorowy pierścień wokół podstawki, który określa poziom doświadczenia bohatera: żółty-Żółtodziób, niebieski-Doświadczony, czerwony-Weteran, srebrzysty-Unikalny, brązowy-Limitowana Edycja.
* Okienko charakterystyk – Panel bojowy.

Panel Współczynników
Panel jest obrotowym dyskiem znajdującym się pod podstawką każdego z bohaterów. Każdy panel składa się z zestawu liczb, które opisują zdolności i przygotowanie postaci do wykonywania różnego rodzaju Akcji.
Za każdym razem, kiedy podczas gry bohater odnosi obrażenia, należy obrócić jego panel współczynników (czynność tę nazwano „Klikaniem”) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tak, by w okienku charakterystyk pojawił się kolejny zestaw liczb. Gdy bohater odnosi obrażenia, wartości jego charakterystyk ulegają zmianie, zmniejszając jego efektywność lub w jakiś sposób go przekształcając. Za każdym razem, gdy podczas gry bohater podlega leczeniu, jego panel obracany jest przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, o jeden „Klik” za każdy uleczony punkt.

Współczynniki
Każdy bohater posiada 5 charakterystyk bojowych. Cztery z owych charakterystyk mogą podczas gry ulegać zmianom. Są to: Prędkość, Atak, Obrona i Obrażenia. Znajdują się one na obrotowej skali panelu bojowego i można je odczytać w okienku w kształcie litery „L”. Piąta charakterystyka to „Zasięg” i używana jest podczas wykonywania Ataków z Dystansu. Podczas gry nie ulega ona zmianie i wydrukowana jest na stałe na podstawce. Liczba określająca wartość każdej z charakterystyk znajduje się tuż obok opisującego ją symbolu.

Opis Panelu Współczynników:
Prędkość
Atak
Obrona
Zasięg
ObrażeniaPodstawka - Nowa Edycja
Obok samej figurki, postać w nowej edycji HeroClix składa się z trzech podstawowych elementów: podstawki, Panelu współczynników oraz karty postaci.Point Value – wartość punktowa postaci
Set Symbol and Rarity – symbol zestawu z którego pochodzi figurka oraz częstość jej występowania (biały – często, zielony – nieczęsto, srebrny – rzadko, złoty – bardzo rzadko)
Collector's Number – numer kolekcjonerski (każda postać ma inny)
Speed Value – wartość szybkości
Attack Value – wartość ataku
Defence Value – wartość obrony
Stats Slot – wycięcie z aktualnymi współczynnikami
Damage Value – wartość zadawanych obrażeń
Range Value – wartość zasięgu
Name – imię postaci
Team Symbol – symbol zespołu

Współczynniki
Każda postać ma pięć współczynników, jak widać na rysunku 2.Cztery z tych wartości znajdują się na panelu współczynników i są widoczne poprzez wycięcie w podstawce: szybkość, atak, obrona i zadawane obrażenia. Te wartości zmieniają się zazwyczaj gdy obracasz panel. Piątą wartością jest wartość zasięgu stosowana przy atakach na odległość (zasięgowych). Ta wartość jest wydrukowana na podstawce postaci. Zasięg nie zmienia się wraz z obracaniem panelu. Każdy współczynnik znajduje się obok odpowiedniego symbolu.

Karta postaci
W nowej edycji systemu HeroClix każda postać ma własną unikalną kartę postaci. Rysunek poniżej pokazuje jakie informacje znajdują się na karcie. Każda moc oraz zdolność znajdująca się na panelu współczynników postaci wymieniona jest na karcie.

Jeśli jedynie nazwa mocy jest wydrukowana obok kółka (na przykład „Ostrza/Pazury/Kły”), dana moc jest mocą typową i opis jej działania znajduje się na karcie Mocy i Zdolności. Moc posiadająca własną nazwę (na przykład „POWERSWORD (Ostrza/Pazury/Kły)”) jest mocą standardową, która posiada własne określenie. Napisana jest wielkimi literami obok kółka, a po niej, w nawiasach, znajduje się nazwa typowej mocy (która jest objaśniona  na karcie mocy i zdolności). Moce specjalne i moce unikalne – właściwe tylko dla tej jednej, konkretnej postaci (biały kolor/ramka na panelu współczynników) są w pełni opisane na karcie postaci.
Ponadto na odwrocie karty znajdziecie informacje o danym bohaterze, takie jak jego historię, prawdziwe imię i nazwisko, komiks, w którym pojawił się po raz pierwszy.

Latest News
SKLEPY