What is a Combat Dial? Marvel.com

Inne gry Wizkids:
AVP
HorrorClix
MageKnight
Halo ActionClix
Crimson Skies
MechWarrior
Hero Clix
Mutant Hunt     data: 2008-05-30

1. Wprowadzenie
Po długiej przewie udało nam się pewnego pięknego wieczoru rozegrać potyczkę dwóch drużyn – X-Men vs. Sentinele....

Obaj, Filip i ja, mieliśmy drużyny złożone na 600pkt., choć najważniejszy przy wybieraniu postaci był aspekt fabularny – chcieliśmy pokazać atak grupy Sentineli na zrujnowaną szkołę Xaviera.
Postacie ze strony X-Men zostały dobrane normalnie (chciałem by wszystkie miały przynależność grupową do tej drużyny; to postacie, które znamy wszyscy – każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z komiksami o super-bohaterach zna je wszystkie).

Archangel
Beast
Colossus
Cyclops
Jean Gray
Havok
Multiple Man
Storm [link prowadzi do opisu i panelu figurki z zestawu Danger Room – ale sama figurka naklejona na podstawkę pochodzi z dodatku Universe]
WolverineDrużyna Sentineli została złożona tak, by znalazły się w niej figurki przedstawiające obu potężnych „mechanicznych łowców mutantów” – Nemroda i Bastiona. Reszta została uzupełniona o szeregowe Sentinele S.H.I.E.L.D.'a.
Filipa kusiło wystawienie Advanced Sentinela z zestawu Days of Future Past ale ostatecznie utrzymaliśmy skalę rozgrywki na poziomie „human-size”....
Nimrod
Bastion
5x Sentinel Trooper 010
3x Sentinel Trooper 011

Karty (przydzielone do Nimroda):
Automatic Regeneration
Protected
2. Przygotowanie
Nie stosowaliśmy kart Warunków Pola Walki (Battlefield Condition).
Graliśmy na planszy z zestawu Days of Future Past. Dlaczego?
Odpowiadała nam fabularni - ruiny "Szkoły dla Utalentowanej Młodzieży" Profesora Xaviera to zdecydowanie dobra, różnorodna mapa – z mnóstwem ścian i zakątków, ale też z dużymi fragmentami wolnej przestrzeni...
Na tej mapie połączono dwa rodzaje „przestrzeni”: na zewnątrz (outdoor) i wewnątrz (indor)

3. Rozgrywka
Po rzucie na inicjatywę rozpoczął Filip. Gabryś (ja) działa jako drugi.
W opisie pierwszych tur informuję o przyznawaniu lub zdejmowaniu (w wyniku odpoczynku) żetonów akcji – tak dla uzmysłowienia wszystkim, jak ważnym elementem strategii jest dobre rozplanowanie akcji wśród członków drużyny....
Również, po to, by wszyscy wiedzieli, że my sami o tym pamiętaliśmy... ;)
W opisach kolejnych tur zrezygnowałem z informacji o żetonach akcji (chyba, że któraś z postaci podlega forsowaniu na skutek otrzymania drugiego żetonu), żeby nie zwiększać sztucznie ilości tekstu – ale nie znaczy to, że przestaliśmy je przydzielać.... :)


1 TURA
F: Wykorzystując wszystkie 6 rozkazów porusza 6 Sentineli (oznaczając te figurki żetonem akcji).
G: Porusza Colossus'a, Beast'a, Cyclops'a, Wolverin'a, Storm, Havoc'a (oznacza każdą z postaci żetonem akcji).

2 TURA
F: Nimrod używa mocy PODSTĘP (OUTWIT) i wyłącza działanie zdolności NIEPRZENIKALNOŚĆ (IMPERVIOUS) u Colossusa – w ramach Akcji Swobodnej. Następnie Nimrod korzystając z ATAKu W BIEGU (RUNNING SHOT) podchodzi tak, by mieć cel w zasięgu i wykonuje atak. Udaje się i Colossus otrzymuje 4 kliki obrażeń! (Nemrod otrzymuje żeton akcji).
Sentinele, które wykonały ruch w poprzedniej turze odpoczywają (żetony akcji zostają z nich zdjęte).
G: Pozostałe postacie z drużyny X-Men poruszają się w kierunku wroga....!
Te, które wykonały ruch w poprzedniej turze odpoczywają (żetony akcji zostają z nich zdjęte).

3 TURA
F: Jeden z Sentineli używa zdolności grupowej S.H.I.E.L.D. (łączy się w ataku wraz z dwoma innymi Sentinelami, stojącymi na polach przyległych, i zwiększa zadawane obrażenia o 2) atakując Colossusa – niestety nie trafia... (wszyscy trzej zostają oznaczeni żetonem akcji).
Trzech innych Sentineli poruszają się (również otrzymują żetony).
G: Colossus wycofuje się o 1 pole, w kierunku ściany.
Storm, Havoc podchodzą w kierunku wroga.
Multiple Man zajmuje pozycję obok Colossusa (z zamiarem skorzystania umiejętności grupowej X-Men w kolejnych turach i „podleczenia” Colossusa).
Wszyscy otrzymują żetony akcji.

4 TURA
F: 2 Sentinele poruszają się i zatrzymują na polach przyległych do Storm i Havoca (obaj otrzymują żetony akcji).
Nimrod ponownie korzysta ze zdolności ATAK W BIEGU, podchodzi 6 pól i wykonuje atak przeciw Cyclopsowi i Jean Gray. Trafia (wynik rzutu 4+4) – Filip dzieli zadawane przez Nimroda obrażenia między Cyclopsa (zadając mu 3 kliki) i Jean Gray (1 klik). Ponieważ na kostkach wypadły dwie 4, następuje odrzucenie (knockback); oba trafione cele zostają przesunięte do tyłu (w linii prostej) o tyle pól, ile otrzymał ran. Cyclops przesuwa się o 3 pola, a Jean o 1 pole, po czym uderza w ścianę (zablokowana linia ruchu) otrzymując 1 dodatkową ranę.
Sentinele oznaczone żetonami akcji odpoczywają.
G: Havoc atakuje Sentinela, który stoi na polu przyległym, trafiając i zadając mu 3 kliki obrażeń (4 – 1 za WYTRZYMAŁOŚĆ / TOUGHNESS Sentinela). Ponieważ był oznaczony żetonem – dostaje drugi i podlega forsowaniu (otrzymuje 1 klik obrażeń)
Wolverine porusza się o 1 pole (chowa za ścianą) (otrzymuje żeton).
Archangel wylatuje z terenu wewnętrznego (indoor) i lecąc wzdłuż krawędzi planszy próbuje „oskrzydlić” przeciwnika.... (otrzymuje żeton akcji).

5 TURA
F: Jeden z Sentineli używa zdolności grupowej S.H.I.E.L.D. (wraz z Sentinelem, stojącym na polu obok) i zwiększa swoje zadawane obrażenia do 3 – celem ataku jest ściana, za którą schował się Wolverine. Atak trafia automatycznie (w cel nieruchomy) i niszczy ścianę, pokrywając dwa pola przyległe w teren trudny (odpowiednie żetony zostają umieszczone na polach przyległych).
5 pozostałych Sentineli porusza się.
G: Storm wykonuje nieudany atak przeciw Sentinelowi, a ponieważ wynik to 1 + 1 (krytyczne niepowodzenie), otrzymuje ranę.
Wolverine wykorzystuje SZARŻĘ (CHARGE) – porusza się z połową swojej prędkości wchodząc w kontakt z jednym z Sentineli (zranionym w pierwszej rundzie) i atakuje go w walce wręcz – zadaje tylko 1 klik obrażeń – ale to wystarcza, by go wyeliminować....
Beast używa zdolności ZAMIESZANIE / PERPLEX i modyfikuje obronę Wolverina o +1.

6 TURA
F: Jeden z Sentineli zajmuje pozycję na polu przyległym do Archangela.
Nimrod porusza się o jedno pole i strzela do Wolverina – i ku zaskoczeniu wszystkich nie trafia (15 ataku na 16 obrony).
Bastion również strzela do Wolviego, trafia i zadając 4 kliki obrażeń.
Ponieważ Wolverine swoim atakiem z poprzedniej tury wystawił się całkowicie – kolejny Sentinel strzela do niego (nie trafia).
G: Archangel atakuje Sentinela, który zajmuje pole obok, trafia i korzystając ze zdolności OSTRZA/SZPONY/KŁY / BLADES/CLAWS/FANGS zadaje 3 kliki obrażeń (kolejne zaskoczenie – Sentinel to przetrwał).
Havoc atakuje Sentinela obok siebie, trafia i zadaje 3 kliki (tym razem eliminując przeciwnika).
Storm atakuje Sentinela obok siebie... I to był błąd – nie mogła użyć zdolności specjalnej związanej ze strzelaniem [RANGED COMBAT EXPERT] przeciw wrogowi na polu przyległym, więc nie była w stanie zadać mu obrażeń - „goły współczynnik” obrażeń [bez umiejętności spec.] to 1 – a Sentinel miał na obronie zdolność redukującą o 1 odnoszone obrażenia [TOUGHNESS]....- zwykła pomyłka, która kosztowała Storm drugi żeton akcji i ranę od forsowania....
Jean Gray wchodzi na pole z trudnym terenem (co kończy jej ruch w tej turze).

7 TURA
F: Drugi Sentinel zajmuje pozycję obok Archangela („blokując” go z dwóch stron).
Sentinel (który był w poprzedniej turze celem nieskutecznego ataku) atakuje Storm – trafia i zadaje 2 kliki.
G: Beast wykorzystuje SZARŻę (CHARGE) wchodząc w kontakt z Sentinelem, atakuje go i zadaje 1 klik obrażeń (2 o 1 zmniejszone przez TOUGHNESS). Sam otrzymuje drugi żeton akcji i 1 klik obrażeń za forsowanie.
Wolverine wycofuje się w stronę reszty X-Menów (Colossusa, Jean Gray, Multiple Mana), by zregenerować się (Ew. wykorzystując zdolność grupową).
Cyclops również zbliża się do reszty ale z zamiarem „wybicia” nowego wyjścia w ścianie obok nich (główne wyjście z budynku jest pod stałym ostrzałem Nemroda, Bastiona i Sentineli).

8 TURA
F: Nimrod wchodzi w zasięg i strzela do Havoca (wcześniej używa zdolności OUTWIT i „wyłącza” mu zdolność TARCZA ENERGETYCZNA/ODBICIE / ENERGY SHIELD /DEFLECTION). Trafia i zadaje 4 kliki obrażeń.
Jeden z Sentineli porusza się.
G: Storm atakuje Sentinela, zadaje mu 1 klik (ten Sentinel stracił zdolność TOUGHNESS po ataku Beasta w poprzedniej turze) i eliminuje go.
Havoc wycofuje się poza zasięg strzału Nemroda.
Archangel atakuje jednego ze „swoich” Sentineli i nie trafia – rzut 1+1 = Trafienie Krytyczne i 1 klik obrażeń dla niego.

9 TURA
F: Sentinel atakuje Archangela – trafia i zadaje 2 kliki obrażeń.
G: Wolverine próbuje użyć zdolności REGENERACJA / REGENERATION – niestety bez powodzenia (wynik rzutu 2).
Beast atakuje Sentinela i zadaje mu 1 klik obrażeń (2 – 1 za TOUGHNESS).
Cyclops strzela do ściany, niszczy ją, pokrywając dwa pola przyległe w teren trudny (odpowiednie żetony zostają umieszczone na polach przyległych).
Colossus również burzy ścianę obok siebie.
Jean Gray porusza się w stronę Cyclopsa.
Storm chowa się za plecami Beasta.

10 TURA
F: Sentinel odrywa się od Beasta i podlatuje na pole, które przylega do niego i do Storm.
G: Wolverine ponownie próbuje z REGENERATION – udaje mu się wyleczyć 3 kliki (rzut 5 - 2), niemniej otrzymuje drugi żeton akcji i 1 klik obrażeń.

11 TURA
F: Wielkie odpoczywanie (siły „Łowców Mutantów” mimo sporych strat w Sentinelach uzyskały przewagę, więc czekają na posunięcia X-Menów).
G: Colossus, Jean Gray, Cyclops, Havoc poruszają się (prawie wszyscy przechodzą po polach zajętych przez teren trudny).

12 TURA
F: Nimrod strzela do Colossusa, trafia za 4 kliki (wcześniej wyłączając mu TOUGHNESS za pomocą zdolności OUTWIT) i dodatkowo następuje odrzucenie (knockback) – Colossus uderza w ścianę za nim i otrzymuje dodatkowy klik Obrażeń.
Bastion porusza się.
G: Storm eliminuje Sentinela (sama też jest na ostatnim kliku) zadając mu 1 obrażeń.
Archangel trafia jednego z Sentineli za 2 kliki (używając zdolności BLADES/CLAWS/FANGS – 1 klik zredukowany przez TOUGHNESS).  

13 TURA
F: Odpoczywa wszystkim aktywnymi wcześniej postaciami.
G: Podobnie – wielkie odpoczywanie (zbieranie sił i obmyślanie strategii – bo jest kiepsko, oj kiepsko....).

14 TURA
F: Nimrod strzela po raz kolejny do Colossusa (używając wcześniej OUTWIT'a) – trafia i zadaje 4 kliki obrażeń – co ostatecznie eliminuje tego X-Mana....
G: Cyclops, Wolverine poruszają się. Jean Gray idzie w stronę Bastiona.

15 TURA
F: Bastion atakuje Jean Gray, trafia i eliminuje j.ą.
Jeden z Sentineli (stojących przy Archangelu) odrywa się i leci w stronę Cyclopsa.
G: Archangel atakuje Sentinela, trafia, zadaje 2 kliki obrażeń i... nie eliminuje go....

16 TURA
F: Nimrod Porusza się tak, by widzieć Archangela i używa OUTWIT'a na jego obronie (wyłącza mu działanie zdolności TOUGHNESS) po czym oddaje celny strzał (użył ATAKu W BIEGU) zadając 4 kliki. To skutecznie eliminuje skrzydlatego X-Mena....
G: Wolverine, Multiple Man, Cyclops ruszają się w stronę wroga.

17 TURA
F: Sentinel używa zdolności grupowej S.H.I.E.L.D. (wraz z Sentinelem, stojącym na polu obok- który to Sentinel dostaje drugi żeton akcji i klik za forsowanie – co z kolei go eliminuje) strzelając do ściany, która osłania Wolverine'a, i wyburza ja.
Bastion strzela do Wolvi'ego (wcześniej używając OUTWIT'a na jego obronie) – trafia i zadaje 4 kliki obrażeń.
Kolejny Sentinel strzela również do Wolverina – mimo osłony zwiększającej obronę (rumowisko po zniszczeniu ściany) trafia, zadaje 2 kliki i eliminuje Rosomaka.....
G: X-Meni, wobec braku szans na zwycięstwo, decydują się wycofać. By umożliwić to choćby części drużyny...:
- Cyclops strzela do Sentinela zadając mu 3 kliki obrażeń (ale nie eliminuje go!!!). Sam otrzymuje drugi żeton akcji – więc podlega forsowaniu.
- Beast wykonuje SZARŻę (CHARGE) na Sentinela.
Reszta ucieka (jedynie Storm, Havoc, Multiple Man).

18 TURA
F: Nimrod porusza się, strzela do Beasta i eliminuje go zadając 4 kliki obrażeń.
G: wszyscy odpoczywają.

19 TURA
F: Nimrod ponownie korzysta ze swojej umiejętności, porusza się i strzela do Cyclopsa. Trafia i zadaje 4 kliki obrażeń. Otrzymuje też drugi żeton akcji – a więc ulega forsowaniu. Jest to jego pierwsza rana w rozgrywce.
G: Pozostali przy życiu członkowie X-Men – Storm (na ostatnim kliku), Havoc (podobnie), Multiple Man (z jedną raną) – docierają do końca planszy i uciekają.....

Koniec rozgrywki.

4. Podsumowanie
G:
Wbrew naszym oczekiwaniom X-Meni ponieśli całkowitą klęskę...
Gdyby tak sobie radzili na łamach komiksów – byłaby to bardzo krótka seria....
Ponieważ drużyna przeciwnika składała się w zasadzie z dwóch figurek (Nimrod, Bastion) i ...reszty (Sentinele) moim podstawowym błędem było atakowanie najbliższych przeciwników. Powinienem był skupić się na największym zagrożeniu (Nimrodzie), nawet kosztem kilku własnych bohaterów, a dopiero później zająć się niedobitkami.
Okazało się też, że Sentinele mimo swoje oczywistej słabości – słabych współczynników (obrona 13!!!) – są świetnymi „stoperami”.... Ich niska wartość punktowa sprawiła, że Filip w ogóle ich nie szanował – rzucał na moje jednostki w samobójczych atakach... Zresztą – te ataki okazywały się samobójcze nie od razu – zdolność WYTRZYMAŁOŚĆ / TOUGHNESS, którą ma każdy Sentinel, pozwalała im przetrzymać turę lub dwie – skutecznie blokując moich biednych X-Menów...
I kości mnie nie lubiły.... (wszystkie krytyczne niepowodzenia były moje).

F:  
Niestety Gabryś ma całkowitą rację, żaden z nas nie spodziewał sie takiego obrotu sytuacji. Oczywiście można mnie obwiniać za brak szacunku do Sentineli a poświecanie ich w „samobójczych” atakach nazwać okrutnym, lecz trzeba pamietać ze to tylko roboty (do tego tanie ) i właśnie do tego sa stworzone. Moim zdaniem cała ofensywa X-Men przyniosła by pożądany efekt gdyby nie zaczeli sie chowac po katach i za scianami dajac mi odpowiednio dużo czasu na rozmieszczenie całej mojej armi po planszy.
Jestem za to całkiem pewien, że Gabryś nie popełni tego samego błedu drugi raz,
a szkoda :)


Okazało się, że królem boiska został bezsprzecznie NIMROD.
Z dołączonymi kartami jego koszt przekroczył 300pkt. – to w połączeniu z tą konkretną kombinacją zdolności specjalnych, które posiada, uczyniły go jedną z najpotężniejszych postaci do Heroclix z jakimi mieliśmy dotąd do czynienia....

Latest News
SKLEPY