Logowanie
Regulamin | Polityka Prywatności | Warunki zamówień i dostawy | Pomoc | O firmie | Kontakt | Twój koszyk Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się.
SKLEPIK
Szukaj

Szukaj również w opisach
Kategorie
POKEMON TCG
POKEMON: pojedyncze karty (Base Set i inne)
STAR WARS
Gry KOŚCIANE
Gry FIGURKOWE
Gry KARCIANE kolekcjonerskie
Gry KARCIANE niekolekcjonerskie
Gry PLANSZOWO-KARCIANE
Gry PLANSZOWE
Gry FABULARNE (RPG)
Gry STRATEGICZNE „zbuduj i walcz”
AKCESORIA do gier
KSIĄŻKI
Promocje
Strażnica na Pograniczu: Greyhawk (przeceniona) [00100067]
Strażnica na Pograniczu: Greyhawk (przeceniona) [00100067]
Nasza cena: 22.00 zł
Promocja: 16.00 zł» więcej promocji
SuperPromocje
Smoki Argonathu (przeceniona) [01B0BZO7]
Smoki Argonathu (przeceniona) [01B0BZO7]
Nasza cena: 21.00 zł
Promocja: 9.00 zł

VETO!: Czarty i Upiory – Starter Dworscy [VETO49667]
VETO!: Czarty i Upiory – Starter Dworscy [VETO49667]
Nasza cena: 29.90 zł
Promocja: 20.00 zł

VETO!: Czarty i Upiory – Booster Cmentarzysko [VETO49664]
VETO!: Czarty i Upiory – Booster Cmentarzysko [VETO49664]
Nasza cena: 10.00 zł
Promocja: 6.50 zł

Bestsellery
Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


Polityka Prywatności ISA Sp.z o.o.
ISA Sp.z o.o. zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO”).
Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych
Administratorem Państwa danych jest ISA Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Krakowska 110/114 lok. B-80, 02-256 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000188620, NIP 527-00-21-351, tel.: +48 22 846-67-53, e-mail: bok@isa.pl
W jakim celu przetwarzane są Państwa dane
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
- zapewnienia możliwości korzystania ze sklepu i sklepu internetowego ISA Sp.z o.o.za pośrednictwem rejestracji, przygotowania i realizacji zawartych umów,
- organizacji i prowadzenia szkoleń i zawodów powiązanych z oferowanymi produktami,
- wystawiania odpowiednich dokumentów potwierdzających sprzedaż i realizację umów (m.in. faktury, rachunki, dokumenty wysyłkowe),
- marketingowych i informacyjnych własnych produktów, towarów i usług,
- innych celów, co do których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę.
Jakie Państwa dane przetwarzamy
ISA Sp.z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
- dane kontaktowe,
- dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wykonania obowiązków z nią związanych,
- dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i informacyjnej.
Czy jesteście Państwo profilowani
Państwa dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, np profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
Czy muszą Państwo podawać swoje dane
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania powyżej podanych celów, podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania działań stanowiących podstawę wypełnienia celów (np. zawarcia umowy sprzedaży, dostawy towaru, wystawienia rachunku) ich niepodanie wiąże się z niemożnością realizacji celów.
W przypadku rejestracji dla możliwości korzystania ze sklepu oraz organizacji szkoleń i zawodów podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy bądź uczestnictwa w szkoleniu czy zawodach. Niepodanie danych osobowych powoduje uniemożliwia zawarcie umów na produkty, towary i usługi lub udział w szkoleniach, zawodach.
W przypadku własnego marketingu bezpośredniego produktów, towarów i usług podanie danych ma również charakter umowny.
Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktur i rachunków i innych dokumentów związanych z zawarciem i realizacją umów jest obowiązkiem ustawowym.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest również dobrowolne lecz nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
Na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane
- wypełnienia zobowiązań związanych z umożliwieniem przygotowania, zawarcia i wykonywania zawartych umów i organizacji szkoleń przez ISA Sp.z o.o. (art.6 ust.1 p. b RODO),
- obowiązków prawnych ciążących na ISA Sp.z o.o. w związku z realizacją umów m.in. wystawienia dokumentów sprzedaży, wysyłkowych, umożliwieniem realizacji procedury reklamacji (art.6 ust.1 p. c RODO),
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym zapobieganiu oszustwom, bezpieczeństwu w sieci, własnemu marketingowi bezpośredniemu oferowanych towarów i usług, wykonywania umów na Państwa rzecz jako osoby trzeciej gdy stroną umowy jest inny podmiot, dochodzenia roszczeń (art.6. ust.1 p. f RODO),
- wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 p. a RODO).
Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, zawarcia i wykonywania umów, dane osobowe przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do celów wypełnienia związanych z tym obowiązków. Po wypełnieniu tych obowiązków Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest zapobieganiu oszustwom, bezpieczeństwu w sieci, wykonywania umów na Państwa rzecz z ISA Sp.z o.o., dochodzenia roszczeń , Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich towarów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Czy Państwa dane osobowe będą komuś przekazywane
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej realizacji zawieranych z nami umów. W takim przypadku są to solidne i sprawdzone firmy, z którymi zawieramy umowy zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Jakie są Państwa uprawnienia w stosunku do przetwarzania Państwa danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przekazać innemu administratorowi danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych towarów lub usług ISA Sp.z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.
W przypadkach związanych z wyrażaniem zgody możecie Państwo wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez ISA Sp.z o.o. jest legalne. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe administratora.
Przysługuje Państwu skarga na naruszenia prawa do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku

Michał Mikaszewski

Prezes Zarządu ISA Sp.z o.o.
Serwisy tematyczne ISA

Koszyk
Twój koszyk jest w tej chwili pusty.
Nowości
Zapowiedzi
Brak zapowiedzi.
Oferta Specjalna
MAGIC protektor Gatecrash (Gildia Orzhov) v1. (80) [5E-86031]
MAGIC protektor Gatecrash (Gildia Orzhov) v1. (80) [5E-86031]
Nasza cena: 29.00 zł
Promocja: 24.00 zł

Rocketmen: Axis of Evil [WZK5500]
Rocketmen: Axis of Evil [WZK5500]
Nasza cena: 13.00 zł
Promocja: 7.00 zł

STAR TREK: BORG booster - zestaw dodatkowy [3580492]
STAR TREK: BORG booster - zestaw dodatkowy [3580492]
Nasza cena: 13.00 zł
Promocja: 10.00 zł

» więcej Ofert Specjalnych
© 2005 ISA Sp. z o.o. | Projekt i wykonanie: Sklepy internetowe - InteliMedia