Logowanie
Regulamin | Polityka Prywatności | Warunki zamówień i dostawy | Pomoc | O firmie | Kontakt | Twój koszyk Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się.
SKLEPIK
Szukaj

Szukaj również w opisach
Kategorie
POKEMON TCG
POKEMON: pojedyncze karty (Base Set i inne)
STAR WARS
Gry KOŚCIANE
Gry FIGURKOWE
Gry KARCIANE kolekcjonerskie
Gry KARCIANE niekolekcjonerskie
Gry PLANSZOWO-KARCIANE
Gry PLANSZOWE
Gry FABULARNE (RPG)
Gry STRATEGICZNE „zbuduj i walcz”
AKCESORIA do gier
KSIĄŻKI
Promocje

Wiedźmin z Wielkiego Kijowa (przeceniona) [01BWZWK1]
Wiedźmin z Wielkiego Kijowa (przeceniona) [01BWZWK1]
Nasza cena: 18.00 zł
Promocja: 13.00 zł

Mage Knight 2.0 - zestaw podstawowy [WZK104]
Mage Knight 2.0 - zestaw podstawowy [WZK104]
Nasza cena: 50.00 zł
Promocja: 45.00 zł

» więcej promocji
SuperPromocje


Smoki Argonathu (przeceniona) [01B0BZO7]
Smoki Argonathu (przeceniona) [01B0BZO7]
Nasza cena: 21.00 zł
Promocja: 9.00 zł

Bestsellery
Strona główna » REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ISA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ISA


REGULAMIN SKLEPU ISA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. DEFINICJE
ISA SP. Z O.O.
Właścicielem sklepu internetowego Sklep ISA jest ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, B-80, 02-256 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000188620, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 527-00-21-351.
SKLEP ISA
Strona internetowa jest prowadzona przez ISA Sp. z o.o. w języku polskim. Za jej pośrednictwem, każdy zarejestrowany na stronie klient może zamówić oferowane tam towary.
TOWAR
Produkty oferowane na Sklepie ISA w podanych cenach, do wyczerpania zapasów.
UŻYTKOWNIK
Podmiot, który uzyskał dostęp do towarów proponowanych przez ISA Sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie.
SPRZEDAJĄCY
ISA Sp. z o.o.
KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Sklepu ISA.
TRANSAKCJE
Procedury zawierania umów sprzedaży Towarów.
KONTO
Prowadzone dla Użytkownika przez ISA Sp. z o.o. pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu ISA.
REJESTRACJA
Procedura zakładania Konta
REGULAMIN
Niniejszy Regulamin Sklepu ISA

Art. 2. WARUNKI WSPÓŁPRACY
2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.2.
Użytkownik w celu Rejestracji powinien podać dane, które umożliwią zawarcie umowy sprzedaży oraz jej realizację. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Sklepie ISA.
2.3.
Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Sklepem ISA, której przedmiotem są usługi świadczone przez ISA Sp. z o.o. w ramach Sklepu ISA, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.
2.4.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, Artykuł 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on czynność złożenia zamówienia w Sklepie ISA, które jest w trakcie realizacji.
2.5.
W wyniku prawidłowej Rejestracji ISA Sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Sklepie ISA loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika pełni podana przez niego w trakcie rejestracji nazwa użytkownika.
2.6.
Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie Sklepu ISA. Usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w art.2.2. i 2.3. Regulaminu, a także podawanie danych niepełnych lub nieprawdziwych spowoduje niemożność właściwej realizacji umów przez Sprzedającego i może pociągnąć za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia z tego tytułu szkód przez ISA Sp.z o.o. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu) oraz imienia i nazwiska.
2.7.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za dotychczasowe działania w ramach Sklepu ISA.
2.8.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik, który udostępnił swoje Konto ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania w Sklepie ISA podejmowane przez osoby, którym to konto udostępnił. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Sklep ISA nigdy nie poprosi Użytkownika o podanie hasła do jego konta.
2.9.
Konta są niezbywalne i nieprzenaszalne.
2.10.
ISA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, że użytkownik nie przestrzega Regulaminu Sklepu ISA. Konto może zostać odblokowane, gdy Użytkownik zacznie stosować się do Regulaminu.
2.11.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Sklepu ISA oraz ISA Sp. z o.o.

Art. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3.1.
ISA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
3.2.
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem ISA.
3.3.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania, w przypadku działań lub zaniechań innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu ISA za pośrednictwem własnego Konta.
3.4.
ISA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
3.5.
ISA Sp. z o.o. zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

II. TRANSAKCJE

Art. 4. PRZEBIEG TRANSAKCJI
4.1.
Aby przeglądać ofertę na Sklepie ISA, jak również umieszczać w koszyku wybrane przez Kupującego produkty rejestracja/logowanie nie jest wymagana. Jest ona wymagana w momencie, gdy Kupujący będzie chciał dokonać zakupu.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna (zamówienia). W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z trzema krokami: Krok 1: Dodawanie produktów do koszyka; Krok 2: Wybór rodzaju płatności i wysyłki; Krok 3: Potwierdzenie zamówienia.
4.2.
Po złożeniu zamówienia, na adres mailowy Użytkownika, podany w procesie rejestracji, wysyłany jest mail z linkiem do jego potwierdzenia oraz z wszystkimi danymi dotyczącymi zawartej transakcji oraz z danymi niezbędnymi do jej zrealizowania (nr zamówienia, link do jego potwierdzenia, zamówione Towary, wartość i koszt zamówienia, wybrany rodzaj przesyłki, sposób zapłaty, dane, na które ma być wysłana przesyłka, dane do dokonania ewentualnej przedpłaty).
4.3.
Zamówień niepotwierdzonych złożonych w Sklepie ISA, ISA Sp. z o.o. nie realizuje.
4.4.
W niektórych przypadkach ISA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w szczególności, gdy:
a. Towar był dostępny w Sklepie ISA, natomiast fizycznie brakuje go w magazynie.
b. Dostępny towar jest uszkodzony, a brak było o tym informacji w opisie Towaru.
c. Zamówienie nie zostało potwierdzone w odpowiednim czasie.
d. Zamówienie z opcją przedpłaty nie zostało opłacone.
e. Błędnie została ustalona cena produktu, w rażący sposób zaniżająca jego wartość rzeczywistą.

Art. 5. REALIZACJA TRANSAKCJI
5.1.
Sposoby płatności:
a. Płatność przy odbiorze przesyłki. Kupujący płaci za realizację zamówienia kurierowi lub w placówce Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki (Zamówienie pobraniowe).
b. Przedpłata. Kupujący płaci za Transakcję przelewem zwykłym na konto ISA po złożeniu zamówienia, przed otrzymaniem przesyłki (Zamówienie płatne z góry). Po zaksięgowaniu przelewu, przesyłka wysyłana jest Kupującemu.
5.2.
Wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Niezależnie od ilości zamówionych produktów, do 10 kg wagi paczki, koszt wysyłki na terenie Polski jest stały (patrz: Warunki zamówień i dostawy).
Wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem Firmy kurierskiej. Niezależnie od ilości zamówionych produktów i wagi przesyłki, koszt wysyłki na terenie Polski jest stały.
Wysyłka poza granice Polski realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej wg ich cennika, po uprzedniej przedpłacie na nasze konto. Przed dokonaniem przedpłaty należy dowiedzieć się o koszt wysyłki (zależny od wagi przesyłki).
5.3.
Potwierdzenie złożonego zamówienia
W odpowiedzi na poprawnie złożone zamówienie Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Zamówienie niepotwierdzone nie są realizowane. Zamówienia niepotwierdzone zostają automatycznie usuwane po 7 dniach od daty ich złożenia.
5.4.
Oferta podstawowa i promocje
Sprzedaż produktów z oferty podstawowej, jak również objętych promocją realizowana jest do wyczerpania zapasów towarów lub do zakończenia promocji. Podawana przy niektórych produktach ilość dostępnych egzemplarzy jest wyłącznie orientacyjna.

Art. 6. ZAWARCIE UMOWY
6.1.
ISA Sp. z o.o. zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.
6.2.
Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedająca ujawnił w opisie produktu czy podkategorii na stronie.

Art. 7. DOWÓD KUPNA/SPRZEDAŻY
7.1.
Użytkownikom Kont wystawiane są paragony. Faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.
7.2.
Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie lub podanych w uwagach do zamówienia.

Art. 8. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
8.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu ISA powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Sklepu ISA lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
8.2.
Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach Sklepu ISA umowach.
8.3.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Sklepu ISA stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu ISA lub producentów Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu ISA. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
8.4.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu ISA materiałów wymaga każdorazowo zgody ISA Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień regulaminu Sklepu ISA oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów ISA Sp. z o.o. oraz producentów oferowanych Towarów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie ISA w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu ISA, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
9.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe ISA Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.2.
Rejestrując się, robiąc zakupy w Sklep ISA lub subskrybując newsletter Sklepu ISA akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności.
9.3.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Sklep ISA obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
9.4.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Sklepu ISA zgodnie z Polityką Prywatności.
9.5.
Dane Osobowe
W czasie korzystania ze Sklepu ISA możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
9.6.
Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej ze sklepem Sklepem ISA. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Sklepu ISA (np. zmiany, nowe produkty, wewnętrzne promocje).
9.7.
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Sklepu ISA mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Przykładem wykorzystania cookies w Sklepie ISA może być opcja "zapamiętaj moje hasło", która likwiduje konieczność logowania przy każdej wizycie w Sklepie.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
9.8.
Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach Sklepu ISA, w tym przypadku obowiązują polityki prywatności odpowiednio poszczególnych serwisów i firm, których dotyczą dana kontaktowe.
9.9.
Wyłączenie Odpowiedzialności
Staramy się opisać jak najdokładniej każdy produkt umieszczony w Sklepie ISA. Nie ponosimy odpowiedzialności za poziom szczegółowości opisu produktu.

Art. 10. ZMIANY REGULAMINU
10.1.
ISA Sp. z o.o. może zmienić w każdej chwili zmienić Regulamin lub Politykę prywatności. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ISA Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie ISA zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
10.2.
Użytkownik o takich zmianach zostanie powiadomiony w Dziale Aktualności Sklepu ISA oraz za pośrednictwem newslettera, jeżeli go subskrybuje. Za akceptację zmian uważa się odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Sklepie ISA. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sklepem ISA ze skutkiem określonym w art. 10.1

Art. 11. ZAMKNIĘCIE KONTA
11.1.
Konto Użytkownika jest zakładane i aktywne bezterminowo. Użytkownik może w każdym momencie zwrócić się z prośbą o zamknięcie konta poprzez wysłanie listu drogą mailową na adres bok@isa.pl lub listownie na adres ISA Sp. z o.o. (Art. 1). W tym celu niezbędne jest podanie danych weryfikujących prawo do tego konta (loginu i danych teleadresowych Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, chyba że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia. W takim przypadku konto zostanie zamknięte po sfinalizowaniu transakcji.
11.2.
Z ważnych przyczyn mogących narazić na szkodę Użytkownika bądź ISA Sp. z o.o., Konto może zostać zablokowane przez ISA Sp. z o.o. po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika.

Art. 12. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
12.1.
Użytkownik może kontaktować się z ISA Sp. z o.o. w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a. pisemnej na adres: ISA Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, B-80, 02-256 Warszawa
b. elektronicznej: sklepik@isa.pl
c. telefonicznej: 22 846 79 25
12.2.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez ISA Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Jeśli po rozpakowaniu i sprawdzeniu przesyłki przez Kupującego towar okaże się wadliwy lub niewłaściwy prosimy o zgłoszenie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych (bez sobót i niedziel) od daty otrzymania przesyłki. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona, a wadliwy towar wymieniony na pełnowartościowy lub (jeśli nie będziemy posiadali go już w sprzedaży) zwrócimy pieniądze na wskazany przez numer rachunku bankowego bądź przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego. Możliwe jest również potrącenie zapłaconej wartości towaru z kwoty należnej ISA Sp. z o.o. z tytułu kolejnego zamówienia tego samego Użytkownika. Wymiana towaru, zwrot pieniędzy lub potrącenie należności dla ISA Sp. z o.o. następuje po uprzednim poinformowaniu nas o zaistniałej sytuacji, zaakceptowaniu przez nas reklamacji, przesłaniu nam reklamowanego towaru, zwykłą paczką pocztową lub listem poleconym na swój koszt lub doręczeniu tego towaru do nas osobiście. Jeżeli reklamacja jest zasadna odeślemy koszt wysyłki, jaki poniósł Kupujący na podane przez Kupującego konto.
12.3.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres sklepik@isa.pl lub pisemnej (Patrz punkt 12.1.a). Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Sklepie ISA (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
12.4.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji ISA Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
12.5.
ISA Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że ISA Sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od finalizacji zamówienia.
12.6.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ISA Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Art. 13. Zwroty Towarów
Zgodnie z ustawą dotyczącą sprzedaży na odległość (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informujemy, że klientowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpić od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np. drogą mailową) w terminie 14 dni od zawarcia umowy - w naszym przypadku od momentu otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku, klient w ciągu 14 dni powinien odesłać zwracany produkt na własny koszt, który nie nosi znamion używania i nie może być uszkodzony (w przypadku książek i podręczników nie powinien wyglądać na czytany, a w przypadku oryginalnie zafoliowanych produktów, folia producenta powinna nie być naruszona w stopniu wskazującym na otwarcie produktu.) Klient odsyła produkt na własny koszt, a ISA Sp. z o.o. zwraca kwotę zapłaconą przez klienta, która wynika ze złożonego zamówienia lub jego części, w momencie, gdy nie są zwracane wszystkie produkty z danego zamówienia.

Art. 14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a ISA Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez ISA Sp. z o.o. w ramach Sklepu ISA na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ISA Sp. z o.o. w ramach Sklepu ISA będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla ISA Sp. z o.o.. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Art. 15. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: sklepik@isa.pl, wykorzystując poniższy wzoru odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ISA Sp. z o. o.
Sklep Internetowy ISA
Al. Krakowska 110/114, B-80
02-256 Warszawa
tel.: 22 846 79 25
e-mail: sklepik@isa.pl

- WZÓR -
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Nr zamówienia internetowego/nr paragonu/faktury: …………………………………………………
Imię i Nazwisko konsumenta ……………………………………………………………
Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………
Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………
Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer*:………………………………………………………………

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w Sklepie Internetowym ISA - http://www.isa.pl
L.p. Nazwa Towaru Ilość sztuk
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

………………………………
Data i podpis Konsumenta
* numer rachunku Konsumenta dla zwrotów w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:
ISA Sp. z o. o.
Sklep Internetowy ISA
Al. Krakowska 110/114, B-80
02-256 Warszawa

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru ISA Sp. z o.o. wystawi Konsumentowi paragon/fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: ISA Sp. z o.o. (Sklep Internetowy ISA), Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa lub na adres e-mail: sklepik@isa.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wyżej wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: ISA Sp. z o.o. (Sklep Internetowy ISA), Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 16. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
** Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem wszystkie postanowienia w/w związane z wysyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej wstrzymuje się do odwołania.

Serwisy tematyczne ISA

Koszyk
Twój koszyk jest w tej chwili pusty.
Nowości
Zapowiedzi
Brak zapowiedzi.
Oferta Specjalna
TRZYNASTKA (oprawa miękka) (przeceniona) [01BRM13TRADE]
TRZYNASTKA (oprawa miękka) (przeceniona) [01BRM13TRADE]
Nasza cena: 29.00 zł
Promocja: 19.00 zł» więcej Ofert Specjalnych
© 2005 ISA Sp. z o.o. | Projekt i wykonanie: Sklepy internetowe - InteliMedia