Warning: file_get_contents(http://wklej.org/hash/21ed0dc082b/txt/) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Connection refused in /yugioh/include.php on line 168
ISA - Yu-Gi-Oh! - Zasady Turniejowe - Obowiązki


   Aktualności
   O Yu-Gi-Oh!
   Talia
   Trening
   Instrukcja
   Zasady Turniejowe
   Forum


 Inne strony ISA... odwiedź

  Strona główna
  Magic: the Gathering
  Władca Pierścieni
  Yu-Gi-Oh!
  Mage Knight
  MechWarrior
  HeroClix
  Pirates of the Spanish Main
  Star Wars Miniatures
  Dungeons & Dragons
  Shadowrun
  Książki
  RPG
  Sklepik
  Forum
  Firma
Obowiązki   Mechanika turnieju   Przewinienia i kary   

PUBLIKOWANIE INIFORMACJI Z TURNIEJÓW DUELIST KING (DUELIST KING TOURNAMENT)

Konami/ Upper Deck zastrzega sobie prawo do publikowania informacji z Turniejów Duelist King, takich jak zawartość talii, oraz również sprawozdania i przekaz wideo dowolnego turnieju Upper Deck w dowolnym czasie

Konami / Upper Deck zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o karach i zawieszeniach.


ODPOWEDZIALNOŚĆ ZA PRZEBIEG TURNIEJU

Turniej - znajomość zasad

Gracze, sędziowie, i organizatorzy biorący udział w sankcjonowanym turnieju Duelist King są odpowiedzialni za to, by znać najnowszą wersję zasad Duelist King Tournaement, i wszystkie inne mające zastosowanie dokumenty regulacyjne, włączając w to zasady gry.

Obowiązki Duelist Center (organizatora)

System Duelist King wymaga, by wszystkie Tournament Centers dbały o właściwe rankingi przez wprowadzanie informacji turniejowych  na bieżąco - najpóźniej tydzień od daty turnieju. Strona King Tournament dostarcza wszelkich narzędzi potrzebnych sklepom do zarządzania ich turniejami, w formie programu online - Create A Tournament (Stwórz turniej). Jeśli chcesz się skontaktować z reprezentantem Upper Deck w Północnej Ameryce w sprawie kwestii związanych z grą - skontaktujesz się z nimi przez https://www.upperdeckentertainment.com

Duelist Center / organizator turnieju jest ostatecznie odpowiedzialny za wszystkie operacje związane z turniejem i raportowanie go. Obowiązki Duelist Center / organizatora turnieju obejmują (choć nie są ograniczone do) co następuje:

  - dostarczenie wszystkich materiałów do obsługi turnieju (na przykład produkty na turnieje Sealed Deck)
  - raportowanie do Upper Deck wszystkich rezultatów turnieju (włączając w to zwycięzcę) terminowo, zwykle do tygodnia od daty turnieju
  - zapewnienie turniejowi wystarczającej obsługi (w tym właściwego sędziego głównego)
  - właściwe i odpowiednio wczesne reklamowanie turnieju
  - zapewnienie, by używany był właściwy produkt Yu-Gi-Oh! Dla danego obszaru


Obowiązki gracza

Gracz (Duelist) musi postępować w zgodzie z zasadami, ich interpretacja i wytycznymi ustalonymi przez konami / Upper Deck, sędziego głównego i innych przedstawicieli obsługi.
Od gracza w szczególności oczekuje się, by przestrzegał zasad sportowego zachowania. Gracze, którzy kłócą się z sędzią głównym zostają usunięci z turnieju i podlegają stosownym karom Duelist King Tournament Penalty Guidelines. Gracze podlegają karom nawet jeśli sędzia był obecny przy stoliku, gdzie dokonane zostało przewinienie. Graczom nie przysługuje prawo do przeniesienia kary na swojego przeciwnika. Sędzia musi się upewnić, że została ustalona właściwa kara. Gracze muszą używać kart legalnych dla swojego regionu. W Europie, dystrybutorem od którego muszą pochodzić wszystkie karty jest Upper Deck.

Każdy Duelist Center jest odpowiedzialny za właściwą kolejność wprowadzania turnieju. W razie jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie kontaktować się z organizatorem.

Odwołanie się od decyzji sędziego
Jeśli gracze nie zgodzą się z decyzją sędziego, mogą odwołać się do sędziego głównego. Sędzia główny może zmienić decyzję pozostałych sędziów. Nie można odwołać się do sędziego głównego, zanim sędzia reagujący na sytuację wyda ostateczną decyzję. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

Obowiązki sędziego
Sędziowie mają obowiązek  zapewnić uczciwy, i jednolity poziom sędziowania oraz pomagać sędziemu głównemu i pracownikom turnieju. Sędziowie muszą reagować by rozwiązywać każde przekroczenie zasad które zauważą, lub o którym zostali poinformowani.

Obowiązki sędziego głównego
Oficjalnie sankcjonowane współzawodnictwo, wymaga fizycznej obecności sędziego głównego w czasie gry,  aby rozsądzał spory, interpretował zasady, ustalał kary, i podejmował inne oficjalne decyzje.
Sędzia główny może, za zgodą organizatora wyznaczyć odpowiednią ilość sędziów dodatkowych, do pomocy w jego obowiązkach i wykonywania innych zadań które przed nimi postawi.

DUELIST KING TOURNAMENT FLOOR RULES

Nowe edycje
Stają się one legalne w turniejach Constructed jak następuje:
- Pharaoh`s Servant booster: 1 grudzień 2002
Te daty mogą się zmienić. Każda zmiana będzie ogłoszona oficjalnym obwieszczeniem Duelist King Tournament System.

Struktura meczu
W wypadku remisów, określcie zwycięzcę przez 3 pojedynki

  - W wypadki 1 zwycięstwa, 1 przegranej i 1 remisu gracz który ma najwięcej
  pozostałych punktów życia z wszystkich pojedynków zostaje ogłoszony zwycięzcą.
  - W wypadku 1 zwycięstwa i 1 przegranej lub 2 remisów i osiągnięcia limitu czasowego 3 pojedynku, wygrywa gracz któremu pozostało więcej punktów życia w ostatnim pojedynku wygrywa.
  - Jeśli wszystkie 3 pojedynki to remisy, albo pozostałe punkty życia są takie same, określa się zwycięzcę przez rzut monetą.


Limity czasowe meczów

Dodano zasady określające minimalny czas dozwolony na mecz (40 minut). Dołączono je, by upewnić się że graczom przysługuje odpowiedni limit czasu, by zagrać wszystkie pojedynki w meczu.

Dodano zasady dotyczące standardowego określenia limitów czasowych na konstrukcję talii w limited.

Minimalny limit czasowy na dowolny mecz to 40 minut. Następujące limity czasowe są wymagane dla każdej rundy turnieju:

Turnieje Constructed i Sealed Deck, wszystkie rundy - 40 minut
Mecze single elimination - 40 minut
Czas na konstrukcję talii i sprawdzenie - 20 minut